Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website van EEGA. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder persoonsgegevens of andere informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn pagina’s waarbij wij informatie van u nodig hebben, bijvoorbeeld om met u te corresponderen via het contactformulier, of een inschrijving te melden via het menu ‘aanmelden’. De door ons Verzamelde (persoons)gegevens zijn uitlsuitend voor intern gebruik en worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien dit volgens de wet vereist is. U kunt op ieder gewenst moment aanvragen uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Inhoud
De inhoud van deze website is door EEGA met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de getoonde informatie kunnen door de bezoeker geen rechten worden ontleend. EEGA houdt zich het recht voor de informatie op deze website te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. EEGA aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade, ontstaan door mogelijke onjuistheden of incompleetheid met betrekking tot de inhoud van de EEGA website.

Beschikbaarheid
Wij streven naar een doorlopende beschikbaarheid van de website, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen indien de website (tijdelijk) niet beschikbaar blijkt te zijn.

Auteurs- en intellectueel eigendomsrecht
EEGA heeft het auteursrecht op deze website. Vermenigvuldiging in welke voor vorm of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door EEGA.