In dienst nemen van een jongere met een beperking

Heeft u er weleens aan gedacht om een jongere met een beperking in dienst te nemen? Wat kunt u verwachten? Onze jongere…

…is iemand met een fysieke of mentale beperking die heel goed weet wat hij/zij wel of niet kan en daardoor optimaal gebruik kan maken van zijn/haar kwaliteiten;

…heeft een lange weg moeten gaan om beroepskwalificaties te verkrijgen en wil dat graag laten zien;

…is ambitieus en wil graag arbeidsprestatie leveren;

…is blij met werk omdat hij/zij daarmee een volwaardige positie verkrijgt in de maatschappij.

Voordelen:

Het in dienst nemen van een jonggehandicapte werknemer die valt onder de wet Wajong, levert u voordelen op. Zo biedt het UWV een aantal regelingen en maatregelen om plaatsing aantrekkelijk te maken en financiële risico’s in te perken.

In het kort:

  • Loondispensatie: maximaal vijf jaar lang de Wajongere betalen naar prestatie op basis van een loonwaarde die wordt vastgesteld in samenspraak met een arbeidsdeskundige van het UWV
  • Mobiliteitsbonus: (premiekorting op WAO/WW en WW en premie jonggehandicapten) voor het in dienst nemen van een Wajongere met loondispensatie. Dit kan tot max. € 3500 per jaar schelen en geldt voor de eerste drie jaar.
  • Mobiliteitsbonus: van € 7.000 maximaal per jaar voor het in dienst nemen van een wajongere die gaat werken en tenminste het minimumloon verdient (zonder loondispensatie). Dit geldt ook voor de eerste drie jaar.
  • No-risk policy: het UWV betaalt ziektekosten volgens CAO regels, minstens 70% van laatste loon mits de ziekmelding op de eerste ziektedag direct doorgegeven wordt door de werkgever aan het UWV.
  • Voorziening aanpassing werkplek: een subsidie voor eventuele werkplek aanpassingen.
  • Aanvraag proefplaatsing: een Wajongere maximaal 2 maanden mee laten draaien op proef binnen uw bedrijf met behoud van uitkering. Met de intentie om bij goed functioneren na afloop van de proefperiode ten minste een halfjaarcontract aan te gaan.
  • Jobcoaching: over een periode van drie jaar kan de Wajongere persoonlijke ondersteuning aanvragen in de vorm van jobcoaching. Jobcoaching wordt ingezet voor de duur van 6 maanden en dient elk half jaar opnieuw aangevraagd te worden. In uitzonderlijke situaties kan de jobcoaching verlengt worden na afloop van de eerste drie jaar.

Voor uitgebreide informatie over de regelingen: klik hier

Informeer naar uw mogelijkheden