Werken bij

Werkcoach (38 uur)

Een EEGA Plus medewerker werkt handelingsgericht en met een open mind. De werkcoach ondersteunt de deelnemer in het toewerken naar een volwaardige participatie in de maatschappij.

EEGA Plus stelt na onderzoek naar werkmogelijkheden voor een deelnemer een kwalificatietraject samen, dat zal moeten leiden naar betaald werk. In dit kwalificatietraject leert de deelnemer theorie, werkt aan vergroting van belastbaarheid en vaardigheden en doet zo veel mogelijk praktijkervaring op.

Samen met de opleidingscoach is de werkcoach verantwoordelijk voor de werkontwikkeling van de deelnemer. In nauwe samenwerking stellen ze de deelnemer in staat om een puik CV op te bouwen en eigen mogelijkheden en succes te ervaren in werk.
De werkcoach acquireert en begeleidt stages en coacht de deelnemer naar uiteindelijke plaatsing in een betaalde baan. Het meewerken met de deelnemer op de werkplek is soms noodzakelijk.

De werkcoach heeft voor zijn/haar casemanagement contacten intern (bijvoorbeeld met onderzoekers of gedragskundigen) maar ook extern (met werkgevers, ouders, behandelaars of woonbegeleiders). Voortgang in kwalificering en persoonlijke ontwikkeling worden periodiek geëvalueerd en weer terug vertaald naar het ontwikkelingsplan van de deelnemer. De voortgang wordt vastgelegd in het cliëntvolgsysteem.

Benodigde vaardigheden:

  • Actiegericht
  • Creatief
  • Flexibel
  • Volhardend
  • Stimulerend

Noodzakelijke kennis:

  • Een opleiding op HBO-niveau met ervaring in het opleiden, trainen en begeleiden van jongeren
  • Kennis van de arbeidsmarkt
  • Ervaring en affiniteit met jongeren met een arbeidshandicap
  • Kennis van wet en regelgeving

Hoe kunt u reageren?

U kunt reageren tot en met 1 september 2017 per e-mail naar vdevries@eega.nl, ten name van mevrouw Vera de Vries onder vermelding van ‘vacature werkcoach’.

Het betreft in eerste instantie een vacature voor een jaar.