Partners

OVAL

EEGA is aangesloten bij OVAL. OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching,
re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. Het lidmaatschap van OVAL staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, goede kwaliteit van dienstverlening, transparante afspraken en resultaat.

Blik op Werk

EEGA Plus beschikt over het keurmerk “Blik op Werk”

EEGA Plus is aangesloten bij OVAL, brancheorganisatie voor arbo- en re-integratiebedrijven. OVAL  heeft het keurmerk “Blik op Werk” ontwikkeld.

Het doel van dit keurmerk is om de kwaliteit van de aangeboden diensten  te waarborgen en te verbeteren en transparantie in de re-integratiemarkt te bevorderen. Het bestaat uit prestatie-indicatoren met normen die met regelmaat worden getoetst.

Aandachtsgebieden: tevredenheid/ervaring werkzoekenden/werknemers en opdrachtgevers, privacyreglement, klachtenmanagement, doorlooptijden, eindresultaten en de organisatie.
EEGA heeft voor het tevredenheidsonderzoek 2015-2016 een cijfer 7,4 behaald en heeft daarmee een derde ster in de wacht gesleept. De diensten die wij bieden en waarop EEGA jaarlijks wordt getoetst zijn
Diagnose en onderzoek /Scholing en opleiding / Outplacement / Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk / Toeleiden van Werk naar Werk/ Sociale activering en participatie / Duurzame inzetbaarheid en Jobcoaching

Erkenning door UWV als jobcoach bedrijf

EEGA Plus is een door de UWV erkende jobcoachorganisatie. Deze erkenning geeft aan dat de organisatie voldoet aan door UWV gestelde criteria:

  • Wij verlenen persoonlijke ondersteuning
  • De vakbekwaamheid van onze jobcoaches is gewaarborgd.

GOC – Personeelsontwikkeling in de creatieve industrie.

GOC erkent EEGA als opleider voor de volgende differentiaties:

  • crebo 90181:  Medewerker DTP KC GOC (Niveau 2)
  • crebo 90191:  Allround DTP-er KC GOC, (Niveau 3)

 

Calibris


EEGA is door Calibris erkend en opgenomen in het register van erkende leerbedrijven.
De erkenning is voor de opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4.

Ecabo

EEGA is door ecabo erkend en opgenomen in het register van erkende leerbedrijven

De erkenning is voor de volgende opleidingen:

  • Commerciëel:   – Junior Accountmanager (Niveau 4)   – Commercieel Medewerker Binnendienst (niveau 3)   – Marketing Medewerker (Niveau 4)
  • Financiële Beroepen:   – Bedrijfsadministratief Medewerker (Niveau 2)   – Financiëel Administratief Medewerker (Niveau 3)
  • Secretariëel:   – Administratief Medewerker (Niveau 1)   – Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) (Niveau 1)   – Secretaresse (Niveau 3)   – Secretariëel Medewerker (Niveau 2)

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

 
EEGA Plus is met ingang van 6 maart 2012 geregistreerd in het  Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

AED – Automatische externe defibrillator

Op onze lokatie is een defibrillator (AED) aanwezig bij de receptie.